sobota, 24. srpna 2019

Kde nás najdete?

mapa

Hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce u fen a koček...


Kupodivu i v dnešní době, kdy už jsou nežádoucí účinky antikoncepce pomocí steroidních hormonů u fen a koček dobře známé, se bohužel velmi často setkáváme s pacienty, kteří jsou díky aplikacím těchto přípravků zbytečně vystavováni riziku vážných zdravotních komplikací.

Medikamentózní potlačení říje se nejčastěji provádí aplikací steroidních hormonů. Ty pak ovlivňují celou řadu orgánových systémů a hrají roli při vzniku mnoha onemocnění.

Typickým příkladem komplikace spojené s těmito praktikami je hnisavý zánět dělohy – pyometra. K dalším problémům souvisejících s antikoncepcí patří stimulace laktace a vznik nádorů mléčné žlázy.
Zanedbatelné není ani zvýšené riziko vzniku cukrovky či prohloubení jaterních onemocnění.

Pokud necháváte ošetřovat Vaši fenu nebo kočku těmito antikoncepčními preparáty opakovaně, výrazně tím zvyšujete riziko možných zdravotních komplikací.

Vyžaduje-li po nás klient hormonální antikoncepci ve formě steroidních preparátů, snažíme se mu celou problematiku vysvětlit a většina pak od toho upustí. Ty, kteří si trvají na svém požadavku antikoncepčního hazardování, raději odkážeme na jiná pracoviště.

Opakované aplikace steroidní hormonální antikoncepce fenám a kočkám považujeme z odborného i morálního hlediska přinejmenším za problematické.

V případě, že majitel neplánuje od své fenky nebo kočky potomstvo, je nejlepší cestou trvalého potlačení pohlavní aktivity kastrace – její zdravotní pozitiva vysoce převažují nad negativy. Argument, že se jedná o zásah do přírody je pravdivý. Pokud se ale snažíme o prodloužení a zkvalitnění života našich domácích mazlíčků, je takový zásah do přírody smysluplný. V přírodě by mnoho zvířat v relativně nízkém věku zahynulo na nemoci, kterým se kastrací předchází.

Pro úplnost je potřeba ještě zmínit relativně novou možnost medikamentózní antikoncepce u fen a koček, a tou je aplikace podkožního implantátu s deslorelinem, nesteroidním agonistou GnRH. Jedná se o šetrnou formu antikoncepce, která je sice zatím registrovaná jen pro psy-samce, nicméně v praxi se již začíná používat i u samic. Tato forma antikoncepce nachází uplatnění především při snaze o dočasné potlačení plodnosti. Nevýhodou je dosti variabilní efekt a délka fungování implantátu, vyšší cena a nutnost opakovaných aplikací.