Operace močové trubice u kocoura

Intoxikace nepatří k problémům, se kterými se v ordinaci setkáváme každý den. Mnoho akutních stavů u psů a koček je sice majiteli připisováno nějaké otravě, ve většině případů se však o intoxikaci nejedná.fridex V tomto našem případě se o otravu jednalo, i když cesta k definitivní diagnóze nebyla vzhledem k nespolupracujícímu majiteli zcela jednoduchá. Na kliniku byl předveden desetiletý český horský pes, majitel možnost intoxikace vylučoval a udával: náhlé ochrnutí pánevních končetin apatii a dezorientaci opakované zvracení velkou žíznivost Klinickým vyšetřením jsme zjistili: ataxii (špatnou koordinaci pohybů) apatii přecházející ve stupor (útlum vědomí) generalizovanou hyporeflexii (vyhasínání reflexů) vymizení obranného reflexu (pes nemrknul před rychle se přibližujícím prstem k jeho oku) ztrátu hluboké citlivosti (pes nereagoval ani na silné bolestivé stimuly) výraznou dehydrataci Jako soubor možných příčin toho stavu připadaly v úvahu: mozková příhoda (tromboembolie, krvácení) nádor mozku otrava zánět centrálního nervového systému úraz hlavy, ....... Vyšetřením krve jsme zjitili: zahuštění krve (způsobeno dehydratací) výrazné zvýšení počtu bílých krvinek snížené množství kalcia v krvi enormní zvýšení ukazatele funkčnosti ledvin, ....... V této fázi jsme se už přibližovali definitivní diagnóze, provedli jsme ještě ultrasonografické vyšetření dutiny břišní se zaměřením na ledviny a vyšetření moči.ledvina Na ledvinách byly ultrazvukem zjištěny typické změny pro odúmrť ledvinných tubulů. Vyšetřením močového sedimentu jsme zjistili přítomnost masivního množství krystalků šťavelanu vápenatého.krystaly Nyní jsme již měli jasno - jedná se o akutní tubulární nekrózu, která bývá způsobena otravou etylenglykolem. Tato látka je součástí nemrznoucích směsí, brzdových kapalin apod. Vzhledem ke své nasládlé chuti je pro zvířata velmi atraktivní, ale bohužel stačí velmi malé množství a následky jsou smrtelné. Majitel po stanovení diagnózy přiznal, že o pozření chladící kapaliny psem věděl, ale ze strachu před manželkou nám to zpočátku zatajil. I přes rychlé zjištění diagnózy a agresivní terapii došlo k nevratnému a fatálnímu selhání ledvin a pes musel být bohužel utracen.Pes a kočka