Nádory mléčné žlázy

Mezi významné faktory pro jejich vznik a rozvoj patří steroidní hormony, které vznikají ve vaječnících (estrogeny, progesteron). Riziko zvyšuje používání některých léků na časné přerušení březosti (raný potrat) nebo potlačení pohlavního cyklu (antikoncepce) a dále také pseudogravidita. Zhruba polovina novotvarů mléčné žlázy je maligních, tedy zhoubných. Nejčastěji metastazují do mízních uzlin a plic, dále pak do jater, ledvin, srdce, mozku a kostí. Původně nezhoubné nádory se mohou časem zvrhnout ve zhoubné. Průměrný věk fen, u kterých se tyto novotvary vyskytují, je 8-9 let, občas se setkáváme i s případy nádorů u relativně mladých fen.

Účinnou prevencí výskytu nádorů mléčné žlázy je včasná kastrace. Při odstranění vaječníků před prvním háráním je riziko vzniku těchto novotvarů 1 %, po prvním hárání 8 %. Při kastraci po dalších říjích je vliv na omezení výskytu novotvarů již menší. Ideální je provést kastraci před anebo po prvním hárání.

Podle velikosti a rozsahu nádoru/nádorů se volí způsob chirurgického řešení – od tzv. lumpektomie (odstranění jednotlivého novotvaru do průměru 1 cm) až po totální oboustrannou mastektomii (odstranění obou celých mléčných lišt). Pro zjištění konkrétního typu tumoru a stanovení prognózy se vzorek nádoru musí vyšetřit histopatologicky. Před zákrokem je vhodné provést předoperační vyšetření, minimálně alespoň RTG hrudníku, a to kvůli detekci případných metastáz. V případě jejich nálezu ztrácí operace primárního nádoru mléčné žlázy své opodstatnění – pacientovi život neprodlouží a jeho kvalitu ani nezlepší. K doplňkovým léčebným metodám patří posilování nespecifické imunity, případně chemoterapie – ta je však u těchto nádorů bohužel málo efektivní.
Pes a kočka