Narkóza u psů a její (ne)bezpečnost

operace

Je logické, že narkóza u mladého zdravého zvířete bude méně riziková než u geriatrického pacienta ve špatném zdravotním stavu.

Vždy je vhodné provést předanestetické vyšetření sestávající se minimálně z hematologické a biochemické analýzy krve, popř. i z RTG hrudníku, echokardiografie a EKG. U zvířat ve špatném zdravotním stavu je před vlastní operací nezbytná stabilizace (infúzemi, příp. dalšími léky, včetně podání antibiotik).

narkotizační přístroj

Vlastní volba anestetik významně ovlivňuje míru možných komplikací - nejvíce preferovanou je inhalační anestezie (nejlépe směs kyslíku a isofluranu, resp. sevofluranu), kterou lze narozdíl od narkózy nitrosvalovými injekcemi dobře regulovat a představuje podstatně menší rizika. Celková nitrožilní anestezie propofolem je svou šetrností srovnatelná s inhalační narkózou, ovšem za podmínky dostatečného přísunu medicinálního kyslíku pacientovi.

Stejně důležitý jako výběr anestetik je i monitoring pacienta při narkóze. Vitální funkce jsou sledovány jednak klinicky a také pomocí elektronických přístrojů jakými jsou pulzní oxymetr, elektrokardioskop, analyzátor respiračních plynů, kapnometr/kapnograf atd.

monitor respiračních plynů

Naše pracoviště patří co do způsobu vedení anestezie a monitoringu pacienta k těm modernějším. Většinu operací provádíme v inhalační anestezii s použitím isofluranu, případně v celkové nitrožilní anestezii vedené propofolem. Disponujeme moderními přístroji pro monitoring vitálních funkcí, které se využívají i při operacích u lidí: CAPNOMAC ULTIMA je přístroj, který nás informuje o koncentraci anestetik a dalších vdechovaných a vydechovaných plynů (kyslík, oxid uhličitý), dále monitoruje dechový objem, frekvenci a tlak plynů v anesteziologickém systému. Monitor HOYER BEO-ESN využíváme pro sledování EKG křivky a nasycení tkání kyslíkem při anestezii, dále s ním lze měřit krevní tlak neinvazivní metodou.

EKG a oxymetrie

V průběhu operace je na sále kromě operatéra (příp. jeho asistenta) přítomen i anesteziolog, který řídí vlastní narkózu a monitoruje životní funkce pacienta, případně řeší anestetické komplikace.

Využití těchto moderních metod umožňuje přežít narkózu i pacientům ve vysokém věku anebo při zhoršeném zdravotním stavu.
Pes a kočka