Naše služby

Dermatologie

V oboru dermatologie nabízíme následující diagnostiké možnosti:

 • povrchový a hluboký kožní seškrab (parazitologie)
 • trichoskopie (mikroskopické vyšetření chlupů)
 • Mackenzie brush technique (součást parazitologického a mykologického vyšetření)
 • vyšetření průhlednou lepící páskou (parazitologie)
 • vyšetření na plísně (mikroskopie, kultivace, PCR)
 • odběr materiálu na bakteriologickou kultivaci
 • cytologické vyšetření
 • biopsie kůže
 • odběr krve na endokrinologické vyšetření

Onkologie

Obor zabývající se diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění se již dlouhou dobu rozvíjí i ve veterinární medicíně, i když některé možnosti humánních pracovišť jsou pro zvířecí pacienty zatím hůře dostupné (např. radioterapie).

Na naší klinice se zabýváme jak prevencí, tak diagnostikou a léčbou nádorů.

Ne každému druhu rakoviny lze předcházet, ale jsou nádory, kterým jsme schopni poměrně jednoduše zabránit v jejich vzniku (např. nádory mléčné žlázy).

Diagnostika se opírá o klinické vyšetření a další paraklinické metody (cytologie, histologie, vyšetření krve, RTG, ultrasonografie...).

Léčebných metod je vícero, ke každému případu je nutné přistupovat zcela individuálně. Terapie může zahrnovat chirurgické odnětí nádoru, chemoterapii, podpůrnou léčbu, radioterapii.

Komplikované případy referujeme na specializovaná pracoviště.
 


Endokrinologie

Hormonální poruchy tvoří spíše menší část zdravotních problémů malých zvířat, nicméně jejich projevy a následky mohou být velice vážné.

K nejčastějším endokrinopatiím (hormonálním nemocem) u psů a koček patří cukrovka, snížená (anebo zvýšená) činnost štítné žlázy, chronický nadbytek kortikoidních hormonů.

Diagnostika nemocí endokrinního systému bývá často komplikovaná a nákladná. Kromě důkladné anamnézy (poznatků získaných o majitele) a klinického vyšetření provádíme:

 • odběr krve na základní hematologické a biochemické vyšetření
 • odběr krve na specifické endokrinologické vyšetření
 • vyšetření moči (hustota, diagnostický proužek, stanovení některých hormonů)
 • dynamické funkční testy

Chirurgie

Většinu chirurgických zákroků provádíme v inhalační anestezii na aseptickém operačním sále. Operace se vždy účastní operatér a anesteziolog, v případě potřeby i asistent.

Šetrná anestezie, kvalitní monitoring a aseptické podmínky výrazně minimalizují rizika, a tak jsme schopni operovat i staré a nemocné pacienty.   Narkóza psů a její (ne)bezpečnost

Provádíme především chirurgii měkkých tkání, ortopedické operace jen ojediněle. Na složité zákroky, které překračují naše schopnosti a možnosti, pacienta referujeme na specializovaná pracoviště.


Ortopedie

Pohybový aparát jsme schopni vyšetřit následujícími metodami:

 • klinické vyšetření (sledování v pohybu, pohmat, specifické hmaty)
 • vyšetření v sedaci (reaguje-li pacient na pohmat zatínáním svalů)
 • RTG vyšetření (nativní, příp. kontrastní)
 • vyšetření synoviální tekutiny (barva, vizkozita, cytologie, kultivace)
 • hematologické vyšetření (při podezření na infekční artritidu)
 • detekce protilátek proti anaplasmóze apod.
 • biopsie kostí, svalů

U nás provádíme jen omezené spektrum ortopedických operací (resekce krčku/hlavice stehenní kosti, amputace), většinu zákroků na kostech referujeme na specializovaná pracoviště.


Oftalmologie

Oko - do duše okno. To platí nejen pro lidi, ale stejně tak i pro zvířata. K nejčastějším onemocněním, se kterými se u našich pacientů setkáváme, patří zánět spojivky a rohovky (konjunktivitis/keratitis), vtočení a vytočení víček (entropium/ektropium), poranění víček, růst nadpočetných řas (distichiáza), šedý zákal (katarakta), zvýšení nitroočního tlaku (glaukom).


Akutní medicína

Akutní medicína neboli "emergency" řeší náhle vzniklé kritické stavy, jež vyžadují rychlý a odborný přístup. Může se jednat o následky úrazů, křeče, náhlé zhoršení dlouhodobého onemocnění, atd.

Pacienti spadající do této kategorie vyžadují okamžité zpřístupnění žíly intravenózní kanylou, aplikaci infúzních roztoků a dalších medikamentů, často i kyslíkovou terapii, zajištění tepelného komfortu a další specifické kroky dle konkrétní situace. Hospitalizace je v těchto případech samozřejmostí.


Anesteziologie

Anesteziologie se zabývá jednak navozením ztráty citlivosti na určitém místě těla (lokální, místní anestezie) a také léky vyvolanou ztrátou vědomí (celková anestezie, narkóza), která umožňuje provádění některých vyšetření a chirurgických úkonů.

Lokální anestezii nejčastěji využíváme ke znecitlivění oka při jeho vyšetření, dále při ošetřování některých drobných poranění a také při odběru vzorků na histologické vyšetření kůže.

Sedace vede ke zklidnění pacienta, provádí se buď samostatně nebo jako součást celkové anestezie. K látkám, které používáme k sedaci (a premedikaci před narkózou), patří hlavně medetomidin, diazepam, midazolam, morfin, fentanyl, acepromazin, meperidin.

Celkovou anestezii provádíme buď kontinuálním nitrožilním podáváním propofolu a nebo napojením pacienta na dýchací narkotizační přístroj, který zajišťuje inhalační anestezii směsí kyslíku a isofluranu. Tyto dva způsoby celkové anestezie patří k těm nejšetrnějším a jsou spojeny s minimem nežádoucích účinků. Opakem toho je nitrosvalová anestezie, kterou nelze nijak regulovat a četnost komplikací u ní bývá poměrně vysoká.

Stejně důležitý jako je výběr anestetika je i monitoring pacienta při narkóze anesteziologem. Vitální funkce jsou sledovány jednak klinicky, a také pomocí elektronických přístrojů, jakými jsou pulzní oxymetr, elektrokardioskop, analyzátor respiračních plynů, kapnometr/kapnograf, analyzátor acidobazické rovnováhy a krevních plynů atd. Využití těchto moderních prostředků pak umožňuje přežít narkózu i geriatrickým pacientům a těm v horším zdravotním stavu.


Stomatologie

Nemoci dutiny ústní postihují velkou část zvířecích pacientů. Provádíme běžná, ale i specializovaná ošetření, a to ve spolupráci s humánním specialistou.

Nabízíme:

 • odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • vytržení nemocných nebo nadpočetných zubů
 • endodontické ošetření při zánětu zubní dřeně
 • řešení zubního kazu plombováním
 • ortodontické ošetření - rovnátka
 • chirurgické ošetření (nádory dutiny ústní)
 • rentgenologické vyšetření
 • cytologické vyšetření
 • odběr vzorků na histologické vyšetření

Gastroenterologie

Pro zjištění příčin poruch zažívacího ústrojí využíváme kromě anamnestických dat získaných od majitele a pečlivého klinického vyšetření následující diagnostické metody:

 • ultrasonografie
 • RTG (nativní i kontrastní)
 • vyšetření krve
 • koprologické vyšetření - parazitologické, bakteriologické, cytologické, chemické
 • vyšetření tekutiny z dutiny břišní
 • probatorní laparotomie (inspekce orgánů břicha při operaci)

Na levém obrázku je patrný sonografický průřez tenkého střeva s tzv. invaginací (vchlípení jednoho úseku střeva do druhého) u štěněte s intenzivním zvracením. Na pravém obrázku je operační nález u téhož pacienta. Vzhledem ke značnému poškození daného úseku střeva jsme museli provést jeho resekci.


Poruchy chování

Behaviorální medicína je jednou z nejnovějších veterinárních disciplín. Ve Spojených státech bylo prokázáno, že mnohem více psů a koček se utrácí pro poruchy chování než z jakýchkoliv jiných příčin. Znalost nejčastěji se vyskytujících poruch chování může mnohdy zachránit život zvířete, které by jinak muselo být utraceno.

Důležitá je důsledná výchova a rané zkušenosti mláďat, která si musejí zvykat na různé stimuly, zvuky a situace, jež přináší běžný život. Kamenem úrazu v utváření vztahů s jinými psy bývá úplná izolace štěněte až do věku, kdy je u něj dokončena primovakcinace. U staršího štěněte je totiž období socializace již ukončeno a navazování kontaktu s jinými psy může být problematické.

Velmi dobrou cestou, jak umožnit štěněti styk s množstvím dalších psů, je návštěva dobře organizovaných socializačních lekcí pro štěňata v tzv. psí školce.

Články:

Doporučujeme:
MVDr. Oldřich Setunský
Školka pro štěňata u "Pastelky"
17. listopadu 1334, Mladá Boleslav
tel.: 326735021, mob.: 737126666
www.skolkaprostenatamvdrsetunsky.webnode.cz


Parazitologie

Parazité kůže a trávicího ústrojí patří u malých zvířat k těm nejčastějším. Méně obvyklí jsou cizopasníci srdce, plic, svalů, močového ústrojí, nervového systému, krve.

Diagnostické metody, které provádíme:

 • kožní seškrab (trudníci, svrab, ...)
 • lepící páska (dravčíci, všenky, ...)
 • krevní nátěr (babesióza, hemoplasmóza)
 • koprologie (škrkavky, tasemnice, vrtejši, tenkohlavci, Giardie, ...)
 • detekce protilátek v krvi (Neospora, Toxoplasma, ...)

Pravidelné odčervování (zvláště u štěňat a koťat) je nezbytné pro zvládnutí střevních parazitóz. Používáme přípravky ve formě pasty, tablet a dále spot on - aplikace na kůži.

K řešení vnějších parazitóz jsou k dispozici spot on přípravky, antiparazitární obojky, případně spreje a vposledních letech stále populárnější dlouhodobě působící tablety.
Pudry a šampóny nepreferujeme.


Kardiologie

Onemocnění srdce je třeba zvažovat při apatii a slabosti, ztrátě vědomí a kolapsu, při snížené schopnosti fyzické aktivity, při dechových obtížích jako je dýchavičnost nebo kašel, dále u hubnoucích zvířat a pacientů s hromaděním tekutiny v břiše.

Vyšetření srdce a oběhového aparátu provádíme jednak klinicky, ale i pomocí přístrojů jako je rentgen, ultrazvuk nebo EKG.

Notice (8): getimagesize(): Read error! [APP/Plugin/Tools/View/Helper/ImageHelper.php, line 59]
Notice (8): getimagesize() [function.getimagesize]: Read error! [APP/Plugin/Tools/View/Helper/ImageHelper.php, line 59]
Warning (2): getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty [APP/View/Elements/cme_row_sluzby.ctp, line 17]

Preventivní medicína

Že je prevence mnohem efektivnější a levnější než léčba vzniklých zdravotních problémů je všeobecně známé. Proto na tuto oblast klademe zvýšený důraz a snažíme klientům vysvětlovat možnosti, jak předcházet nejrůznějším onemocněním.

Do preventivní medicíny můžeme zařadit:


Reprodukce

V oblasti veterinární gynekologie a andrologie nabízíme:

 • určení vhodné doby ke krytí (stanovením progesteronu z krve)
 • ultrasonografickou diagnostiku gravidity
 • rentgenologické posouzení velikosti a uložení plodů ve vysokém stupni gravidity
 • trvalé (chirurgické) potlačení říje - ovariektomie, ovariohysterektomie
 • pozdní přerušení gravidity
 • chirurgické řešení patologických stavů pohlavního aparátu
 • řešení falešné březosti
 • prevenci nádorů mléčné žlázy, falešných březostí, zánětů dělohy, prostaty atd. - kastrace

Vzhledem k četným a závážným nežádoucím účinkům neprovádíme:

 • medikamentózní zabránění říje aplikací steroidních hormonů ("antikoncepce")
 • časné přerušení gravidity pomocí estrogenů

Urologie

Onemocnění močového aparátu jsou ve veterinární medicíně velmi častá. Jako u každého zdravotního problému i zde platí, že pro jeho efektivní řešení je nejdříve nutné odhalení příčiny.

Urologické vyšetření musí vždy zahrnovat:

 • nacionále pacienta a důkladnou anamnézu (pohlaví, věk, plemeno, podrobný popis charakteru a vývoje potíží)
 • klinické vyšetření (pohledem, pohmatem, poslechem),
 • analýzu moči - hustota (důležitá mj. pro posouzení činnosti ledvin), diagnostický proužek (detekce bílkovin, krve, glukózy, ketolátek, stanovení pH), močový sediment (po odstředění moči a jejím obarvení zkoumáme pod mikroskopem výskyt krystalků, bakterií, červených a bílých krvinek, buněk ledvin nebo močových cest).

V indikovaných případech tento základní diagnostický panel doplňujeme o:

 • vyšetření krve,
 • ultrasonografické vyšetření (nezastupitelné pro posouzení struktury orgánů),
 • rentgenologické vyšetření (jak nativní, tak kontrastní - kontrastní látku aplikujeme buď do žíly anebo přes močovou trubici do močových cest),
 • analýzu močových kamenů,
 • mikrobiologickou kultivaci (pro zjištění konkrétního původce infekčního zánětu),
 • cytologické vyšetření (např. při podezření na nádorový proces).

Cytologie

Cytologie je rychlou a levnou metodou při diagnostice nejrůznějších zánětlivých a nádorových změn. Využívá se i při určování fáze pohlavního cyklu fen, zejména pro stanovení nejvhodnější doby ke krytí.

Pro odběr vzorků nejčastěji používáme tenkojehelnou aspiraci (pomocí jehly a injekční stříkačky nasajeme tkáň), otisk (na podložní mikroskopické sklíčko otiskneme povrchovou lézi) a výtěr (z tělních otvorů).

Po přenesení vzorku na podložní sklíčko se preparát fixuje v metanolu a následně barví speciálním barvivem. Po oschnutí se pomocí mikroskopu preparát zkoumá a vyhodnocuje.


Rentgenologie

Rentgenologické vyšetření má nezastupitelnou roli při diagnostice mnoha onemocnění.

Využíváme jej nejčastěji pro zjišťování onemocnění pohybového aparátu, pro detekci některých nádorů, jako součást kardiologického a respiratorního vyšetření, při poruchách gastrointestinálního a močového systému apod.

Ve vysokém stupni březosti používáme RTG vyšetření pro zjištění počtu, uložení a velikosti plodů s ohledem na případné komplikace při porodu.

Dále rutinně provádíme snímkování kloubů pro oficiální posuzování vývojových onemocnění jako je dysplazie kyčelních kloubů (DKK) a dysplazie loketních kloubů (DLK).


Ultrasonografie

Ultrasonografie nám umožňuje nahlédnout neinvazivně do nitra pacieta. Díky modernímu digitálnímu ultrasonografu Esaote MyLab X7 jsme schopni posuzovat morfologii a funkci měkkých orgánů dutiny břišní, podkoží, šlach a srdce.

Nabízíme následující USG vyšetření:

 • diagnostika březosti (od 25. dne od nakrytí)
 • posouzení močového aparátu (moč. trubice, močový měchýř, močovody, ledviny)
 • vyšetření jater, sleziny
 • diagnostika cizích těles v trávicím traktu
 • detekce přítomnosti volné tekutiny v břiše (zánět pobřišnice, unikající moč, ...)
 • zobrazení prostaty
 • vyšetření srdce
 • diagnostika patologických stavů na pohlavním aparátu
 • zobrazení a posouzení podkožních útvarů
 • odběr vzorků pod kontrolou ultrazvuku

Vyšetření krve

Biochemický analyzátor nám umožňuje vyšetřit krev během několika málo minut a zjistit tak hladinu krevního cukru, jaterních a ledvinných ukazatelů, iontů apod.

Důležitým je i hematologické vyšetření. Stanovujeme rutinně počty červených a bílých krvinek, krevních destiček, hladinu hemoglobinu, hematokrit a poměrné zastoupení jednotlivých bílých krvinek (tzv. diferenciální rozpočet). Při anémiích ještě doplňujeme rozbor o počet retikulocytů (prekurzory červených krvinek) pro posouzení míry krvetvorby.

Při podezření na hormonální onemocnění odebíráme krev na endokrinologické vyšetření.

Vyšetření krve využíváme i pro stanovení hladiny protilátek (případně detekci antigenu) při podezření na infekční chorobu.Pes a kočka