Poruchy chování

Behaviorální medicína je jednou z nejnovějších veterinárních disciplín. Ve Spojených státech bylo prokázáno, že mnohem více psů a koček se utrácí pro poruchy chování než z jakýchkoliv jiných příčin. Znalost nejčastěji se vyskytujících poruch chování může mnohdy zachránit život zvířete, které by jinak muselo být utraceno.

Důležitá je důsledná výchova a rané zkušenosti mláďat, která si musejí zvykat na různé stimuly, zvuky a situace, jež přináší běžný život. Kamenem úrazu v utváření vztahů s jinými psy bývá úplná izolace štěněte až do věku, kdy je u něj dokončena primovakcinace. U staršího štěněte je totiž období socializace již ukončeno a navazování kontaktu s jinými psy může být problematické.

Velmi dobrou cestou, jak umožnit štěněti styk s množstvím dalších psů, je návštěva dobře organizovaných socializačních lekcí pro štěňata v tzv. psí školce.

Články:

Doporučujeme:
MVDr. Oldřich Setunský
Školka pro štěňata u "Pastelky"
17. listopadu 1334, Mladá Boleslav
tel.: 326735021, mob.: 737126666
www.skolkaprostenatamvdrsetunsky.webnode.cz


Pes a kočka