Rentgenologie

Rentgenologické vyšetření má nezastupitelnou roli při diagnostice mnoha onemocnění.

Využíváme jej nejčastěji pro zjišťování onemocnění pohybového aparátu, pro detekci některých nádorů, jako součást kardiologického a respiratorního vyšetření, při poruchách gastrointestinálního a močového systému apod.

Ve vysokém stupni březosti používáme RTG vyšetření pro zjištění počtu, uložení a velikosti plodů s ohledem na případné komplikace při porodu.

Dále rutinně provádíme snímkování kloubů pro oficiální posuzování vývojových onemocnění jako je dysplazie kyčelních kloubů (DKK) a dysplazie loketních kloubů (DLK).


Pes a kočka