Urologie

Onemocnění močového aparátu jsou ve veterinární medicíně velmi častá. Jako u každého zdravotního problému i zde platí, že pro jeho efektivní řešení je nejdříve nutné odhalení příčiny.

Urologické vyšetření musí vždy zahrnovat:

  • nacionále pacienta a důkladnou anamnézu (pohlaví, věk, plemeno, podrobný popis charakteru a vývoje potíží)
  • klinické vyšetření (pohledem, pohmatem, poslechem),
  • analýzu moči - hustota (důležitá mj. pro posouzení činnosti ledvin), diagnostický proužek (detekce bílkovin, krve, glukózy, ketolátek, stanovení pH), močový sediment (po odstředění moči a jejím obarvení zkoumáme pod mikroskopem výskyt krystalků, bakterií, červených a bílých krvinek, buněk ledvin nebo močových cest).

V indikovaných případech tento základní diagnostický panel doplňujeme o:

  • vyšetření krve,
  • ultrasonografické vyšetření (nezastupitelné pro posouzení struktury orgánů),
  • rentgenologické vyšetření (jak nativní, tak kontrastní - kontrastní látku aplikujeme buď do žíly anebo přes močovou trubici do močových cest),
  • analýzu močových kamenů,
  • mikrobiologickou kultivaci (pro zjištění konkrétního původce infekčního zánětu),
  • cytologické vyšetření (např. při podezření na nádorový proces).

Pes a kočka