Chirurgie

Většinu chirurgických zákroků provádíme v inhalační anestezii na aseptickém operačním sále. Operace se vždy účastní operatér a anesteziolog, v případě potřeby i asistent.

Šetrná anestezie, kvalitní monitoring a aseptické podmínky výrazně minimalizují rizika, a tak jsme schopni operovat i staré a nemocné pacienty.   Narkóza psů a její (ne)bezpečnost

Provádíme především chirurgii měkkých tkání, ortopedické operace jen ojediněle. Na složité zákroky, které překračují naše schopnosti a možnosti, pacienta referujeme na specializovaná pracoviště.


Pes a kočka