Operační sál

NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ

NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ
Anemat N8 s odpařovačem Isotec 3 pro isofluran

zajišťuje vedení inhalační anestezie pomocí kyslíku a isofluranu, který patří k nej bezpečnějším a nejšetrnějším inhalačním anestetikům


MONITOR RESPIRAČNÍCH PLYNŮ

MONITOR RESPIRAČNÍCH PLYNŮ
Capnomac Ultima

informuje nás o koncentraci anestetik (isofluran, rajský plyn) a dalších vdechovaných a vydechovaných plynů (kyslík, oxid uhličitý), dále monitoruje dechový objem, frekvenci a tlak plynů v anesteziologickém systému


EKG, PULZNÍ OXYMETRIE, MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

EKG, PULZNÍ OXYMETRIE, MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
HOYER BEO-ESN

tento monitor využíváme pro sledování EKG křivky a nasycení tkání kyslíkem při anestezii, dále s ním lze měřit krevní tlak neinvazivní metodou


ELEKTROKAUTER

ELEKTROKAUTER
Chiratom 400

při chirurgických zákrocích se využívá jednak jako elektrický vysokofrekvenční skalpel a dále také k zástavě drobného krvácení


INFÚZNÍ PUMPA / LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ

INFÚZNÍ PUMPA / LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ
SKALA 2

dvojitá infúzní pumpa kombinovaná s lineárním dávkovačem je zařízení sloužící k řízenému podávání infúzních roztoků (infúzní pumpa) nebo k pomalému a kontinuálnímu podávání léčiv v malých objemech nitrožilně (lineární dávkovač)


CHIRURGICKÁ ODSÁVAČKA

CHIRURGICKÁ ODSÁVAČKA
Vacmaster 9700

vyvíjí podtlak a tím lze účinně odsávat tekutiny při operacích a zpřehlednit si operační pole


VENTILÁTOR

VENTILÁTOR
ELVENT 4

elektronicky řízený ventilátor slouží jako pohonná jednotka pro umělou plicní ventilaci, používá se jako podpora spontánní dechové aktivity při anestezii a je nezbytný při nitrohrudních operacích


STERILIZÁTOR

STERILIZÁTOR
HS 62A

horkovzdušný sterilizátor je využíván ke sterilizaci chirurgických nástrojů a implantátů před operacemi


AUTOKLÁV

AUTOKLÁV
PS 20A

parní sterilizátor je využíván ke sterilizaci chirurgických nástrojů, implantátů a textílií, kromě vysoké teploty se zde oproti horkovzdušnému sterilizátoru uplatňuje i účinek vodní páry a vysokého tlaku


OPERAČNÍ SVĚTLO

OPERAČNÍ SVĚTLO
VETELA

výškově, stranově a úhlově nastavitelné operační světlo se čtyřmi halogenovými svítidly


GERMICIDNÍ LAMPA

GERMICIDNÍ LAMPA

svým zářením likviduje choroboplodné zárodky a pomáhá tím udržovat aseptické podmínky na operačním sále


CHIRURGICKÁ ODSÁVAČKA

CHIRURGICKÁ ODSÁVAČKA
GIMA VEGA - 1

vyvíjí podtlak a tím lze účinně odsávat tekutiny při operacích a zpřehlednit si operační pole


OSCILAČNÍ PILA

OSCILAČNÍ PILA
RuiJin RJ 1411

se používá k řezání kostí při amputacích nebo resekcích krčku stehenní kostiPes a kočka