Onkologie

Obor zabývající se diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění se již dlouhou dobu rozvíjí i ve veterinární medicíně, i když některé možnosti humánních pracovišť jsou pro zvířecí pacienty zatím hůře dostupné (např. radioterapie).

Na naší klinice se zabýváme jak prevencí, tak diagnostikou a léčbou nádorů.

Ne každému druhu rakoviny lze předcházet, ale jsou nádory, kterým jsme schopni poměrně jednoduše zabránit v jejich vzniku (např. nádory mléčné žlázy).

Diagnostika se opírá o klinické vyšetření a další paraklinické metody (cytologie, histologie, vyšetření krve, RTG, ultrasonografie...).

Léčebných metod je vícero, ke každému případu je nutné přistupovat zcela individuálně. Terapie může zahrnovat chirurgické odnětí nádoru, chemoterapii, podpůrnou léčbu, radioterapii.

Komplikované případy referujeme na specializovaná pracoviště.
 


Pes a kočka