Ortopedie

Pohybový aparát jsme schopni vyšetřit následujícími metodami:

  • klinické vyšetření (sledování v pohybu, pohmat, specifické hmaty)
  • vyšetření v sedaci (reaguje-li pacient na pohmat zatínáním svalů)
  • RTG vyšetření (nativní, příp. kontrastní)
  • vyšetření synoviální tekutiny (barva, vizkozita, cytologie, kultivace)
  • hematologické vyšetření (při podezření na infekční artritidu)
  • detekce protilátek proti anaplasmóze apod.
  • biopsie kostí, svalů

U nás provádíme jen omezené spektrum ortopedických operací (resekce krčku/hlavice stehenní kosti, amputace), většinu zákroků na kostech referujeme na specializovaná pracoviště.


Pes a kočka