Vakcinace psů a koček

Předpokladem úspěšné aktivní imunizace (=vakcinace) je správně vyrobená vakcína, vhodné vakcinační schéma, ale i schopnost jedince odpovědět na danou očkovací látku.

Běžně by se s očkováním mělo začínat od 8 týdnů věku, v případě zvýšeného rizika nákazy (špatné chovatelské podmínky, nedostatečný příjem mleziva od matky apod.) je možné vakcinovat už v 6 týdnech.

Každou vakcínu (až na některé výjimky jako je např. vzteklina) je při prvotním očkování potřeba aplikovat několikrát, a to v intervalu 3 – 4 týdnů. Celá série by u štěňat a koťat měla být završena ve 14 týdnech věku, kdy je již imunitní systém schopen adekvátní odpovědi na danou očkovací látku.

Vakcinace proti vzteklině se provádí od 3 měsíců věku, buď při posledním očkování spolu s ostaními chorobami, anebo samostatně minimálně 3 týdny od předchozí vakcinace.

PSI

Mezi nemoci, proti kterým je doporučitelné očkovat, patří parvoviróza, psinka a infekční zánět jater. V Česku se přeočkování těchto chorob provádí většinou každoročně, v některých západních zemích se již přešlo na tříletý revakcinační interval (výzkumy ukazují, že i tak je chráněnost dostatečná). Naše pracoviště se řídí nejmodernějšími trendy ve veterinární imunologii, a proto tyto choroby u dospělých psů revakcinujeme jen jednou za tři roky (pokud prvotní očkování ve štěněcím věku bylo provedeno správně a proběhla tzv. boosterová vakcinace rok po primovakcinaci).

U leptospirózy se doporučuje přeočkování 1x ročně, u psů pohybujících se více v přírodě raději 1x za 7-9 měsíců.

Vzteklina se v České republice u psů revakcinuje v intervalu, který je uveden v příbalovém letáku použité očkovací látky, nejčastěji po 1 - 3 letech, toto očkování je ze zákona povinné.

Novinky v očkovacím schématu u psů

K vakcínám, které se u nás neočkují zcela rutinně, patří:

 • psincový kašel s intranazální aplikací (očkovací látka se vstříkne přímo do nozder a navodí dobrou lokální imunitu) – doporučujeme v případě vyššího rizika nákazy,
 • borelióza – nedoporučujeme, klinicky významná forma tohoto onemocnění je totiž u psů naprosto vzácná a navíc snadno léčitelná, vhodnější prevencí před nemocemi přenášenými klíšťaty jsou přípravky ve formě spot-on, tablet nebo obojků,
 • koronaviróza – nedoporučujeme, účinek vakcíny je sporný a navíc tato nemoc nezpůsobuje závažnější problémy u psů starších 6 týdnů,
 • dermatofytóza – očkování proti plísním nedoporučujeme až na výjimečné případy, a to jedině v kombinaci s dalšími léčebnými opatřeními,
 • tetanus – sporadické onemocnění, vakcinaci doporučujeme při zvýšeném riziku infekce,
 • giardióza – střevní parazitární onemocnění způsobované prvoky, očkování doporučujeme v indikovaných případech,
 • herpesviróza - vakcína neochrání před infekcí, může ale snížit riziko potratu.

  KOČKY

  U koček je vhodné očkovat minimálně proti původcům rinotracheitidy, kalicivirózy a panleukopenie. Možné je rozšíření spektra očkovaných nemocí i o chlamydiózu. Po roce od primovakcinace by se mělo provést tzv. boosterové očkování, další vakcinace probíhají u venkovních koček každoročně, u těch jen doma stačí 1x za 3 roky.

  Vakcinace proti vzteklině je doporučitelná u venkovních koček, a to aspoň jednou za 3 roky. Pokud žije kočka jen v bytě a nepřichází do kontaktu s jinými zvířaty, pak očkování proti vzteklině ztrácí opodstatnění.

  U rizikových skupin je doporučitelná i vakcinace proti virové leukémii koček (FeLV), podmínkou je předchozí vyšetření krve na přítomnost antigenu.

  Závěrem:

  • před očkováním je vždy nutné zvíře zběžně vyšetřit - vakcinovat psa či kočku je totiž možné pouze za předpokladu, že je úplně v pořádku a neprojevuje žádné známky onemocnění či změny zdravotního stavu - pokud by zvíře mělo nějaký zdravotní problém, vakcinace by nemusela mít dostatečnou odezvu a navíc by mohla stav zvířete ještě zhoršit,
  • doporučitelné je předchozí odčervení 10 – 14 dní před vakcinací,
  • po provedeném očkování chraňte zvířata před nadměrnou fyzickou námahou, před prochladnutím či přehřátím, stresem a nenechte je po očkování bez dozoru; projevy případné závažné alergické reakce nastupují zpravidla do několika desítek minut po aplikaci,
  • pokud se objeví příznaky alergické reakce (nejčastěji otoky na hlavě, kožní vyrážka, neklid, zvýšené slinění, zrychlené dýchání), kontaktujte svého veterináře nebo jej s pacientem urychleně navštivte.Pes a kočka